Medzinárodná kampaň: Pomôžte deťom do školy!

Milí priatelia, prosíme vás, zapojte sa do celosvetovej petície, ktorá môže pomôcť mnohým deťom, ktorým je odopieraná školská dochádzka. Z toho dôvodu vznikla globálna kampaň, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby každé dieťa na svete chodilo do školy, dokončilo si vzdelanie a mohlo naplniť potenciál.

Prečo teraz?

Celosvetové čísla detí, ktoré nenavštevujú školu sa zmenšili od roku 2000 takmer na polovicu. Tento proces sa ale v roku 2012 takmer zastavil. Je nevyhnutné urobiť niečo preto, aby všetky deti, dospievajúci či mladí, chodili do školy a dokončili svoje vzdelanie.

Práve dnes, vydajú 41 000 dievčat, ktoré majú menej ako 18 rokov. Dnes zomrie 15 000 detí na choroby, ktoré vieme liečiť. Dnes, viac ako jedna miliarda ľudí musí denne prežiť z menej ako $1,25. Dnes, 262 miliónov detí nejde do školy. Ak niečo neurobíme, nepôjdu do školy ani zajtra. Toto bude viesť k tomu, že ďalšie mladé dievčatá sa budú musieť vydať, rodiac bábätká s vyššou šancou na úmrtie počas dojčenského veku a cyklus chudoby sa bude točiť stále rýchlejšie. Nečakajme na ďalší deň, aby sme niečo urobili.

Informácie o kampani:

Žiadne dieťa by nemalo mať obmedzený prístup ku vzdelaniu. Bez ohľadu na to, kde žije. Bez ohľadu na to, že vláda neposkytuje adekvátne a bezplatné vzdelávanie. Bez ohľadu na to, že pochádza z chudobnej rodiny. Bez ohľadu na to, že utieklo s rodinou pred vojnou. Bez ohľadu na pohlavie, etnickú príslušnosť alebo postihnutie. Každé dieťa, kdekoľvek na svete, má právo chodiť do školy a získať vzdelanie. Nanešťastie 262 miliónov detí, dospievajúcich a mladých toto právo nemá.

Dieťa, ktoré nechodí do školy, je viac ohrozené, že bude zneužité pašerákmi ľudí, verbovačmi do armády, rastie u neho riziko skorého manželstva, pubertálneho tehotenstva a detskej práce. Nevzdelaní dospelí nemajú schopnosti dostať sa z chudoby a ich deti čelia bariérám v každej fáze svojho života: riziko, že zomrú ako bábätká, podvýživa spôsobí obmedzenie ich mentálneho a fyzického vývoja, čím cyklus chudoby pokračuje a pridáva ďalšiu generáciu. Bez vzdelania sa nezmení nič. Nevýhody sa stupňujú a chudoba pokračuje.

Prečo je tak veľa detí, ktoré nenavštevujú školu?

1. Vonkajšie prostredie:
Nedostatočne podporovaný a neadekvátny vzdelávací systém takmer určite zabúda na najviac znevýhodnené deti. U dievčat je zvýšené riziko, že do školy nechodia, ak nemajú zabezpečené hygienické potreby, dôstojnosť a bezpečie. Deti žijúce vo vidieckych oblastiach, tie čo žijú v chudobe a tie, čo majú nejakú formu postihnutia, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy. Konflikty a ďalšie naliehavé situácie nútia rodiny sťahovať sa z miesta či krajiny pôvodu, čím sa prerušuje vzdelávací proces. Takáto situácia momentálne ohrozuje viac ako 30 miliónov detí.

2. Rodinné okolnosti:
Chudoba a nedostatočné vzdelanie rodičov limitujú ich možnosti. Často stoja pred rozhodnutím, ktoré dieťa bude chodiť do školy a ktoré pôjdu do práce (vrátane nútených), budú sa starať o mladších súrodencov, o domácnosť alebo sa ešte ako deti vydajú (dievčatá).

3. Diskriminácia:
Niektoré spoločnosti, kultúry a náboženstvá si nevážia vzdelanie každého dieťaťa rovnako, takže niektoré deti čelia ďalším zábranám pre kultúrne normy týkajúce sa ich pohlavia, etnickej príslušnosti, právneho postavenia alebo nejakej formy postihnutia.

Kľúčové štatistiky:
⁃ každé 15 dieťa na svete nechodí do školy
⁃ 90 % postihnutých detí v rozvojových krajinách nechodí do školy
⁃ u utečencov (detí) je 5x väčšia pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy ako ne-utečenci (deti).
⁃ 25 miliónov detí vo veku prvého stupňa základnej školy nikdy nechodilo do školy a ak bude súčasný trend pokračovať, tak ani nikdy chodiť nebudú.
⁃ ak všetky dievčatá dokončia svoje druhostupňové vzdelávanie, bude: o 49% menej detských úmrtí, o 64% menej detských sobášov, o 59% menej detských tehotenstiev a vzdelaná žena zarobí o 45% viac ako žena bez vzdelania.
– 131 miliónov dievčat na celom svete nechodí do školy. Dievčatá majú o 1,5 krát väčšiu pravdepodobnosť ako chlapci, že nebudú chodiť do základnej školy. To znamená, že 15 miliónov dievčat, v porovnaní s 10 miliónmi chlapcov vo veku prvého stupňa základnej školy, nikdy nebudú mať príležitosť naučiť sa čítať a písať.

Čo prekáža vo vzdelaní:

Skoré manželstvo a tehotenstvo
Dievčatá, ktoré otehotnejú v skorom veku, prestanú chodiť do školy, a to aj vtedy, ak po pôrode chcú. Tretina dievčat v rozvojových zemiach sa vydáva pred 18. rokom života a každé 9. dievča sa vydáva pred dovŕšením 15. roku života.

Vzdialené oblasti
V rozvojových krajinách majú dievčatá žijúce na vidieku dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy, ako dievčatá v meste. Je to dané tým, že v odľahlejších oblastiach je často väčší výskyt sociálnych a kultúrnych prekážok, nutnosť práce a tiež prekážka vzdialenosti od najbližšej školy.

Chudoba
Chudoba núti mnohé rodiny vyberať si, ktoré z ich detí pôjdu do školy. Často sú na tom horšie dievčatá, pretože je známy postoj, že vzdelanosť u dievčat nie je taká dôležitá ako u chlapcov. Namiesto školy sú dievčatá posielané do práce alebo ostávajú doma aby pomáhali s domácnosťou, alebo ich rodičia vydajú.

Menštruácia
Mnohé dievčatá neprídu do školy počas menštruácie, alebo úplne prestanú chodiť do školy, keď začnú menštruovať. Dievčatá v sub-saharskej Afrike vynechajú 20% školského roka z dôvodu menštruácie, pretože nemajú adekvátne hygienické vzdelanie alebo toaletné zariadenia.

Dievčatá, ktoré nechodia do školy, sú viac náchylné na skorý vydaj, pubertálne tehotenstvo, detskú prácu, sexuálne zneužívanie a obchod s bielym mäsom. Nevzdelaná žena je menej schopná robiť rozhodnutia o svojom tele a živote a je veľmi ohrozená problémami spojenými s materstvom a pôrodom (môže končiť smrťou) a je tiež pravdepodobnejšie, že jej deti budú podvyživené a zomrú ako maloleté.

Ako bude petícia použitá?

Petíciu použijeme na to, aby sme svetovým predstaviteľom a vodcom ukázali, že potrebujú urobiť naliehavé opatrenia preto, aby každé dieťa mohlo dostať kvalitné vzdelanie.

Petícia je dostupná online na tejto adrese https://inschool.adra.org/petition. Petičný hárok je v anglickom jazyku, tu je jeho preklad:

First Name (rodné meno)
Last Name (priezvisko)
Email (adresa elektronickej pošty)
Country (krajina) – vyberte zo zoznamu Slovakia
Zip Code (PSČ)
How would you describe your interest (ako by ste opísali svoj záujem o túto kampaň) – vyberte zo zoznamu:
– Social (sociálna orientácia)
– Passionate about social justice (nadšenie pre sociálnu spravodlivosť)
– Personal interest (osobný záujem)
– Faith leader interested in engaging my church (kazateľ, ktorý chce do kampane zapojiť svoj zbor)
– School teacher, student or administrator interested in engagin my school community (študent, učiteľ alebo administratívny pracovník, ktorý chce do kampane zapojiť svoju školu)
– University student, professor or administrator interested in activities for my campus (študent vysokej školy, profesor alebo administratívny pracovník, ktorý má záujem o aktivity na svojej univerzite)
⁃ Community group interested in engaging with the campaign (komunita, ktorá sa chce zapojiť do kampane)
– Media (pracovník médií)
– Other (iné)
By signing this form I confirm I am over 13 years old (svojim podpisom potvrdzujem, že mám viac ako 13 rokov).
I agree to receive communications from ADRA (súhlasím, abymi ADRA zasielala komunikačné materiály)
SUBMIT (odoslať)

sk_SKSK