Tréningy pre trénerov

Na našej farme pokračuje tréningový program pre TOTs. Zapojili sme ďalších 50 drobných farmárov, 35 z nich sú utečenci a 15 sú z lokálnej komunity.

Každý farmár – tréner odovzdáva svoje skúsenosti, ale aj náradie a semená ďalším minimálne 10 svojim susedom. Spolu tento cyklus pomôže ďalším viac ako 550 rodinám uživiť sa z vlastnej záhrady, ale aj uplatniť sa na miestnom trhu.

Niektorí na školenie cestujú aj 2 hodiny z úplne iného kúta utečeneckej oblasti. Ale sú šťastní, lebo dostali šancu, ktorá im pomôže zmeniť ich záhrady a stať sa sebestačnými.  

V rámci druhého cyklu im náš tím odovzdáva cenné informácie a skúsenosti k témam ako:  farmárske praktiky, ochrany rastlín, choroby a škodcovia, hnojenie, zavlažovanie atď.

Školenie trvá tri dni a má teoretickú i praktickú časť v rámci ktorej si sami vyskúšajú niektoré aktivity na našej DEMO farme. Domov si okrem cenných vedomostí odnesú aj sudy na vodu, krhle, postrekovače, chemikálie pre seba i svoj tím. Pri spoločnom obede už panovala naozaj družná atmosféra…

OPM (office of Priminister, ktorá riadi utečeneckú oblasť) a UNHCR náš program ocenili ako najlepší projekt v oblasti rozvoja poľnohospodárstva, ktorý prináša dlhodobú zmenu a pomáha k dosiahnutiu potravinovej sebestačnosti utečencov a ich začlenenia do života.

ADRA Slovensko aktuálne vyslala dvoch dobrovoľníkov (jeden v rámci projektu SlovakAID) na dlhodobý pobyt, ktorí pomáhajú manažovať aktivity i chod farmy, aby postupne dosiahla dlhodobú udržateľnosť a stala sa sebestačnou.

Ďakujeme za akúkoľvek podporu nášho programu v Ugande.
 

sk_SKSK