NOVINKA – PRÁVNA POMOC PRE ĽUDÍ V NÚDZI NA SLOVENSKU

NOVINKA – PRÁVNA POMOC PRE ĽUDÍ V NÚDZI NA SLOVENSKU

V roku 2017 sme sa rozhodli pomáhať na Slovensku ešte viac ako doteraz. Tak ako v zahraničí, chceme aj u nás riešiť najmä príčiny chudoby a prinášať dlhodobo udržateľné zmeny k lepšiemu. V našom niekoľkomesačnom prieskume potrieb sme zistili, že ľudia na Slovensku sa častokrát ocitajú v núdzi preto, že nepoznajú svoje práva. A ak ich aj poznajú, nemajú finančné prostriedky na to, aby využili právne služby, ktoré by im pomohli. Preto v ADRA Slovensko spúšťame nový projekt – Právnu pomoc pre ľudí v núdzi na Slovensku.

Pre ľudí v hmotnej núdzi je určená predovšetkým bezplatná právna pomoc Centra právnej pomoci, no zákon obmedzuje túto pomoc do výšky 1,4 násobku sumy životného minima (277,33 Eur) a zároveň hodnota sporu musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy na Slovensku (435 Eur). Medzi nami sú však takí, ktorí súrne potrebujú právne poradenstvo, nemôžu si ho dovoliť zaplatiť, no nespĺňajú podmienky pre bezplatné právne poradenstvo CPP (pretože majú príjem či dôchodok napr. 280 Eur mesačne, teda viac ako je hranica obmedzenia zákona). Práve pre týchto ľudí sme tu my a naša nová právnička Miška, aby sme im pomohli dostať sa z problémov, ktoré súvisia s naším zameraním, ako sú rodinné právo, medicínske právo, prípadne niektoré iné problémy z občianskeho práva ako je nájom bytu a pod. Naším cieľom je, aby všetci ľudia v núdzi na Slovensku, nielen tí, ktorí spĺňajú obmedzenia zákona, mali prístup ku kvalitnej právnej pomoci a aby ich finančná situácia nebola prekážkou pri hľadaní spravodlivosti, vďaka ktorej sa ich život zmení k lepšiemu.

Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto je v núdzi a potrebuje právnu pomoc? Sme pripravení poradiť a pomôcť, kontaktujte nás e-mailom na: pravnapomoc@adra.sk

 

Zdroj obr.: Freepik.com