Budovanie kapacít TEHV

Budovanie kapacít organizácií v nízkopríjmových krajinách

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénujeme a vysielame európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. Na vstup do iniciatívy musia naše partnerské organizácie v nízkopríjmových krajinách získať certifikáciu, ktorej predchádzajú komplexné školenia a vypracovávanie rozsiahlych interných dokumentov. ADRA Slovensko v projekte TEHV (Towards Effective Humanitarian Volunteering) poskytuje technickú asistenciu a tréningy,  aby partnerské organizácie úspešne prešli hodnotením certifikačnej komisie. Po udelení certifikácie je organizácia plne kompetentná mentorovať dobrovoľníkov v teréne, koordinovať ich prácu či zaistiť ich bezpečnosť. 

Hoci program EU Aid Volunteers bol v decembri 2020 ukončený, organizácie majú možnosť požiadať o značku kvality, ktorá im umožňuje hostiť európskych humanitárnych dobrovoľníkov v rámci iniciatívy Európsky zbor solidarity.

Situácia:

Mnohé organizácie v nízkopríjmových krajinách by rady prijali podporu skúsených dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí k nim môžu byť vyslaní cez program EU Aid Volunteers. Aby získali certifikáciu v tejto iniciatíve, musia však splniť náročné kritériá, ktoré sú vyžadované Európskou komisiou. Mimoeurópske organizácie často nie sú oboznámené s európskymi bezpečnostnými štandardmi či administratívnymi procesmi a potrebujú technickú asistenciu a tréningy na budovanie kapacít od európskych partnerov, ktorí majú s týmito projektmi viac skúseností.  

Partneri

V projekte TEHV spolu s európskymi partnermi Adice Association (Francúzsko) a ADRA Česko budujeme kapacity organizácií IDEA (Kirgizsko), Youth Initiative Centre NGO (Arménsko), ADRA Serbia (Srbsko), Cambodian Youth Action (Kambodža), Women for Human Rights Nepal (Nepál), Volunteers Centre Skopje (Severné Macedónsko) a ADRA Lebanon (Libanon).

Projekty sú financované Európskou komisiou a manažované agentúrou EACEA v spolupráci s DG ECHO a DG EAC.

Fotografie a video

Súvisiace články

sk_SKSK