COVID-19 – Desatoro pomoci seniorom

Pripravili sme pre Vás inšpiráciu pre túto mimoriadnu situáciu, ako sa dá pomôcť najviac ohrozenej skupine:

1. Komu pomáhať:
seniorom, ľuďom s potrebami, ktorí nemajú možnosť sami si zaistiť nákup základných potravín, drogérie a liekov.

2. Kto môže pomáhať:
len absolútne zdravý = žiaden sopeľ, kašeľ, teplota…, žiaden cestovateľ…
a. najbližšia rodina: má prvoradú zodpovednosť postarať sa o svojich blízkych. Vy najlepšie viete, čo vaši starí rodičia potrebujú a čo nie. Vám dôverujú najviac. Nech nie sú odkázaní na cudzích ľudí!
b. vyškolení dobrovoľníci: ak je človek osamelý alebo ak sa rodina a známi nemôžu postarať. Ich službu organizujú sociálne, humanitárne a dobročinné organizácie alebo cirkvi. Dobrovoľník sa musí klientovi preukázať poverením svojej organizácie.

3. Len to najnutnejšie:
základné potraviny, drogéria a lieky. Nekupujte veci, ktoré momentálne nie sú nevyhnutné. Čím viac obchodov, tým väčšie riziko…

4. Maximálna hygiena a opatrnosť:
a. pred službou i po jej skončení umyť ruky mydlom, použiť dezinfekciu
b. počas celej služby stále používať ochranné rúško
c. nákup v obchodoch, nie na tržnici
d. nákup v rukaviciach, do plastových obalov (teraz chránime ľudí, planétu až potom…)

5. Minimálny kontakt:
objednávku prevziať a nákup odovzdať bez vstupu do bytu a osobného kontaktu, peniaze do obálky. Žiadne „posedenia pri káve“ ani povzbudzujúce rozhovory…

6. Využite telefón:
po telefonickej dohode prevezmite zoznam vecí, ktoré treba nakúpiť (v prípade osobného kontaktu aj s príslušnou sumou peňazí)

7. Nemeškajte:
nákup hneď priamo z obchodu dopravte a odovzdajte pri dverách spolu s výdavkom a pokladničným dokladom v obálke.

8. Evidujte si službu:
komu, kedy, čo ste nakúpili, či ten človek bol zdravotne OK. Dobrovoľníci informáciu posielajú koordinátorovi svojej organizácie, aby bolo jasné kto, kedy a komu poslúžil a či bol klient OK.

9. Nie sme záchranka ani lekári:
v prípade, že senior potrebuje odbornú pomoc, kontaktujte lekára alebo nemocnicu. Nevyšetrujeme, nediagnostikujeme, neradíme…

10. Minimalizujeme riziko:
aj keď ste zdraví, nezaručíte, že zdravý bol predavač, skladník alebo ďalší ľudia, s ktorými ste po ceste prišli do kontaktu. Ale ak neposlúžite vy, prinútite seniora, aby si šiel nakúpiť sám – čo je pre neho ešte oveľa väčšie riziko.

Tak teda pomáhajme spolu!

sk_SKSK