Dobrovoľníctvo v ére covidu – príbehy z terénu

Pozvánka na ONLINE OKRÚHLY STÔL S EU AID DOBROVOĽNÍKMI

ČO: Dobrovoľníctvo v čase pandémie covid-19: Príbehy z terénu
(Online okrúhly stôl s EU Aid dobrovoľníkmi)

KEDY: 15.12.2020, 18:00-19:30

KDE: ZOOM platforma. Link na udalosť bude odoslaný len registrovaným účastníkom (viď nižšie).

AKO: v angličtine a francúzštine

POPIS UDALOSTI:
Zaujíma vás, ako globálna pandémia ovplyvnila misie zahraničných dobrovoľníkov v teréne? Či boli kvôli covidu evakuovaní alebo ostali v hostiteľskej krajine? Pripojte sa 15. decembra k našej 90-minútovej diskusii a vypočujte si príbehy dobrovoľníkov vyslaných do Turecka, Kene, Maroka, Albánska a Gruzínska.

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
Registrácia je otvorená do 13.12.2020 cez tento link: https://forms.gle/4nqfJooUA5UGHykD6
Odporúčame, aby ste si zarezervovali miesto čo najskôr, keďže kapacita je obmedzená. Len registrovaným záujemcom bude odoslaný link s pozvánkou.

PANELISTI

Laura Naw, dobrovoľníčka v ADRA Albania
Laura strávila viac ako rok v Albánsku, kde podporovala tím organizácie ADRA v projektovom manažmente. Jej vyslanie bolo neobyčajné nielen kvôli pandémii, ale aj ničivému zemetraseniu v Albánsku. Nedávno sa zo svojho dobrovoľníckeho pobytu vrátila späť do Talianska.

Martin Pavelka, dobrovoľník v Small Projects Istanbul
Martin pôsobí ako seniorný EU Aid dobrovoľník už druhý rok. Počas pandémie ostal v Turecku, kde vedie tím 30 miestnych dobrovoľníkov, ktorí vypomáhajú so vzdelávacími aktivitami pre sýrskych utečencov. V diskusii bude rozprávať o tom, ako nové pandemické okolnosti zmenili dynamiku práce v jeho hostiteľskej organizácii.

Ronan Lucas, dobrovoľník v Association Issaaf Jerada – Solidarité Et Développement v Maroku
Ronan počas svojho vyslania čelil dlhotrvajúcej prvej vlne pandémie v Maroku. Jeho úlohou v hostiteľskej organizácii je identifikovať príležitosti na nové projekty s dôrazom na sociálny dopad aktivít. Ronan zároveň študuje sociálnu ekonómiu a realizuje vlastný výskum o marockej občianskej spoločnosti.

Andreia Silva, dobrovoľníčka vo Western Focus Community Organization v Keni
Andreia je seniornou dobrovoľníčkou v oblasti Shianda v Západnej Keni. V rámci svojho vyslania sa sústredí na budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia o právach detí so špeciálnymi potrebami v komunitách. Len ťažko by sme hľadali dobrovoľníčku, ktorú covid-19 zasiahol viac ako Andreiu.

Karolina Buszko, dobrovoľníčka v Association Merkuri v Gruzínsku
Karolina ako odborníčka v oblasti mentálneho zdravia pripravovala a implementovala programy týkajúce sa psychosociálnej podpory, monitorovania a hodnotenia projektov. V rámci jej hostiteľskej organizácie pomáhala najmä v domove pre obete domáceho násilia a v centre pre rodiny. Vypuknutie covidu-19 len zdôraznilo dopyt po Karolininej expertíze, avšak musela sa evakuovať späť do Poľska. Našťastie sa jej podarilo nájsť spôsob, ako podporovať zraniteľné komunity v Gruzínsku aj naďalej.

MODERÁTORKA: Boba Markovič Baluchová
Boba M. Baluchová pôsobí ako komunikačná manažérka v Ambrele – Platforme rozvojových organizácií na Slovensku. V minulosti pracovala pre UNDP for Europe and CIS, Charita Slovensko, ADRA Slovensko a viacero európskych univerzít. Boba tiež trénuje medzinárodných dobrovoľníkov v oblastiach komunitného rozvoja, rozvojovej žurnalistiky, ako aj mediálnej gramotnosti.

Ak máte otázky ohľadom udalosti alebo registrácie, kontaktujte nás na volunteering@adra.sk.

O NÁS
Túto udalosť organizujú tri humanitárne a rozvojové organizácie: ADRA Slovensko, ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes, MTÜ Mondo.

Udalosť je súčasťou projektov HVA – Humanitarian Volunteers in Action a SUDHAV 3 – Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3. Viac informácií nájdete na: https://archiv.adra.sk/en/hva_humanitarian_volunteers_in_action/

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej Komisie pod hlavičkou programu EU Aid Volunteers, riadeného agentúrou EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive) a DG ECHO (Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ). Viac informácií nájdete na: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteer_en

______________________________________________________________________________________________________________________________

17.12.2020

Čo dalo dobrovoľníctvo, obzvlášť v čase pandémie, našim piatim hosťom, dobrovoľníkom z Turecka, Kene, Gruzínska, Albánska a Maroka?

„Akceptovať realitu takú, aká je. Vďačnosť každým dňom. Odolnosť. Skúsenosť pracovať s kolegami, ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych kultúr.“ Tak zneli odpovede našich hostí. Martin, Andreia, Ronan, Laura a Karolina prijali naše pozvanie do online diskusie, aby zodpovedali ako sa dokázali vyrovnať s dôsledkami koronakrízy na ich vyslania, pôsobenie v ich hostiteľkej organizácii, ale hlavne na prácu s miestnymi komunitami. Ich postoje, schopnosť vyhodnotiť zmenenú realitu a najmä svoju rolu v nej boli pre nás veľkou inšpiráciou.

______________________________________________________________________________
Online udalosť je súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

sk_SKSK