Ukrajina (SlovakAid)

Prístup k potravinám a hygienickým potrebám pre ľudí na Ukrajine

ADRA Slovensko bola medzi prvými humanitárnym organizáciami, ktoré pomáhali ľuďom na Ukrajine. Počas prvých 6 mesiacov konfliktu sme na Ukrajinu 17 kamiónov s 320 tonami humanitárnej pomoci a zabezpečila tak prístup k potravinám a hygienickým potrebám pre vyše 67 000 ľudí na Ukrajine. 

Nový projekt humanitárnej pomoci priamo nadväzuje na doterajšie aktivity a má za cieľ posilniť potravinovú bezpečnosť a zlepšiť prístup k základným hygienickým potrebám pre cca 23 760 zraniteľných jedincov (7 920 rodín a domácností) oslobodených ukrajinských mestách, v oblastiach s nízkym prístupom k niektorým zo základných potravín, ako aj v miestach s obmedzeným prístupom k potravinám.

Materiálna pomoc má formu rodinného balíka pomoci, obsahujúceho 14 kg trvanlivých potravín a základných hygienických potrieb. Jeden balík pomoci pokryje základné potreby trojčlennej ukrajinskej rodiny na 2-3 týždne. 

Zvýšenie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie prístupu k hygienickým potrebám

Zakúpené potraviny a hygienické potreby balíme v našom baliacom centre v Košiciach. Pripravené balíky následne nakladáme do kamiónov, ktoré odosielame do partnerskej organizácie ADRA na Ukrajine. 

Partnerská organizácia ADRA Ukrajina pravidelne mapuje potreby ľudí na Ukrajine, a našu pomoc odovzdáva tým najzraniteľnejším skupinám – presídlencom a ich rodinám oslobodených mestách a v oblastiach s obmedzeným prístupom k potravinám.

Súčasťou projektu je aj post-distribučný monitoring beneficientov, ktorý overí efektívnosť humanitárnej pomoci.

Viac o našej pomoci ľuďom na úteku nájdete tu.

Situácia

Od začiatku vojny na Ukrajine sa humanitárna situácia v krajine zhoršuje a milióny ľudí sa snažia získať prístup k potravinovej pomoci, ktorá je nedostatočná alebo neexistujúca. 

Organizácia OSN odhaduje, že potravinovú pomoc a podporu v oblasti živobytia potrebuje už viac ako 12 miliónov ľudí na Ukrajine. Podľa prieskumov WFP, až jedna tretina domácností má neadekvátny prístup k potravinám a ich schopnosť udržať si primeranú úroveň nutričnej spotreby prudko klesá. Domácnosti si zadovažujú potraviny predovšetkým nákupom v obchodoch a platbou v hotovosti z vlastných zdrojov, no viac ako tretina ľudí nemá žiadny príjem, alebo je závislá na externej finančnej pomoci. Až jedna zo štyroch domácností si musí požičiavať peňažnú hotovosť a až tretina ľudí musela z dôvodu úteku zanechať hodnotné predmety vo svojich obydliach. Viac ako jedna tretina ľudí musela od začiatku vojny znížiť svoju dennú potravinovú spotrebu. 

Najviac ohrození sú tí, ktorí sa oddelili od svojich blízkych a od svojho bežného okruhu kontaktov. Odhady hovoria o viac ako 10 miliónoch vnútorne vysídlených osobách, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov museli presunúť do iných miest v rámci Ukrajiny, kde žijú v náhradnom ubytovaní a často v provizórnych podmienkach. Ceny potravín, ako aj nepotravinových tovarov neustále stúpajú a kúpna sila väčšiny obyvateľstva sa tak každým dňom zhoršuje. Časť ľudí zasiahnutých vojnou dostáva prostredníctvom zahraničných humanitárnych organizácií viacúčelovú peňažnú výpomoc, ktorá však má obmedzené využitie, nakoľko ceny tovarov neustále rastú a v niektorých miestach chýba prístup k základným tovarom.

Partners:

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Ukrajina

Projekt „Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine,“ v trvaní 8/2022 – 4/2023, je realizovaný z prostriedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Verejné obstarávanie

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia: 14.9.2022

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie krabíc s potlačou“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Záväzná objednávka s víťazným uchádzačom

Dátum objednávky: 5.9.2022

ADRA realizuje projekt Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5) ktorý je financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomociv súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na obe časti predmetu zákazky.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 9.9.2022 do 24:00

E-mail: office@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: september 2022

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 26.8.2022

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – zverejnenie 22.8.2022

ADRA realizuje projekt Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie krabíc s potlačou“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 2.9.2022 do 12:00

E-mail: office@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: september 2022

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 22.8.2022

Darujte

en_USEN