ADRA HELP team nastúpil do DSS

Situácia DSS v ktorých sa vyskytol Covid-19 je dramatická. Množstvo chorých klientov i personálu. MPSVR nás požiadalo o urgentnú pomoc. Spomedzi ochotných dobrovoľníkov sme operatívne cez víkend vytvorili ADRA HELP tím a v pondelok ráno už nastúpili do služby v DSS ARCUS v Košiciach.

Náš tím má aktuálne troch členov: skúsený sociálny pracovník, duchovenský pracovník a zdravotníčka – medička. Pridali sa aj dve obetavé pracovníčky denného stacionára z Giraltoviec. V DSS ARCUS, ktorý zápasí s Covid-19 sa pracuje v sprísnenom karanténnom režime. Pri vstupe do budovy sme všetci absolvovali antigénový test. Nasledovalo prezlečenie do skafandrov a služba začína. Náš tím bol pridelený na poschodie, kde sa poskytuje starostlivosť klientom, ktorí bojujú s koronavírusom. Aj títo naši seniori potrebujú nakŕmiť, podať lieky, pomôcť s hygienou, prejaviť súcit… V pondelok ráno sa za našim tímom zatvorili dvere a na oddelení ostanú slúžiť celý týždeň. Počas turnusu nikto oddelenie neopúšťa, pracujú tam 24/7, striedajú si denné i nočné služby. Tam sa stravujú aj prespávajú…

Tak priatelia budeme na vás myslieť, aby ste to spolu s miestnymi opatrovateľmi a zdravotníkmi zvládli a ostali pri dobrom zdraví. ADRA do DSS zapožičala aj 12 germicídnych žiaričov na dezinfekciu izieb.

Zdá sa vám to dobrodružstvo, alebo hrdinstvo? Ani náhodou. Skutočnými hrdinami je personál, ktorý takto slúži už niekoľko týždňov… My sme prišli len na výpomoc. Spoločne zápasíme aby sme uchránili našich seniorov.

Ak by ste radi pomohli, ale osobne nemôžete, podporte tých, ktorí do toho idú:

Účet verejnej zbierky ADRA: SK83 8330 0000 0028 0179 0152 VS: 2021002

sk_SKSK