Kabatesi Rosette 

Vek/pohlavie: 6 rokov dievča

Otec: Niyibizi Gantil

 
Situácia dieťaťa: Rosette spolu s rodičmi musela utiecť z Konaga, pretože sa im narodil bratček s postihnutím mozgu a ľudia sa báli, aby nenakazil aj iné deti (hoci postihnutie nie je nákazlivé). Útočisko našli v utečeneckom tábore Kyjaka II. v Ugande.
Spolu s ďalšími 3 súrodencami, žijú v hlinenej chatrči v extrémnej chudobe. Otec sa snaží uživiť rodinu pomocnými prácami na farme.
Rosette sa veľmi rada učí a vďaka programu HELPKIDS dostala tiež šancu chodiť do školy.
Lokalita: Žije v utečeneckej komunite s ľuďmi z Konga, Rwandy, Burundi v utečeneckom tábore Kyjaka II. časť Sweswe v Ugande.
Príjem rodiny: Podpora z potravinového fondu WFP vo výške 13 000 UGX (3,50.-€)/mesiac/osoba.
Potrebná sponzorská podpora: 20.-€/mesiac,
Sponzorstvo pokryje: školné, školské pomôcky, školskú uniformu, teplý obed.
Kabatesi Rosette už našla svoju darcovskú rodinu.
ĎAKUJEME! 🙂

sk_SKSK