Stopy EUAV dobrovoľníkov v miestnych komunitách

Chceli by ste sa dozvedieť aký je dopad dobrovoľníctva na komunity v krajinách pôsobenia dobrovoľníkov?

Pridajte sa na našu online udalosť  Stopy EUAV dobrovoľníkov v miestnych komunitách a dozviete sa:

  • Ako miestni ľudia reagujú na prítomnosť humanitárnych dobrovoľníkov?
  • Ako zabrániť tomu, aby sa domnienky dobrovoľníka nezamieňali s potrebami miestnych komunít?
  • Je možné, aby v čase pandémie online dobrovoľníctvo rovnocenne nahradilo prítomnosť dobrovoľníka v komunite a mnoho viac?

Pridajte sa 25. Februára k nášmu 90 minútovému okrúhlemu stolu a vypočujte si našich hostí, EU Aid dobrovoľníkov. Budete mať možnosť zistiť ako sú problémy ako násilie páchané na ženách, fyzické zdravie ľudí zo znevýhodneného prostredia alebo počítačová gramotnosť riešené cez dobrovoľníctvo v rôznych častiach sveta.

Jazykom podujatia je angličtina a francúzština (simultánne tlmočenie).

Informácie o registrácií nájdete nižšie

Hostia: Michaela Rossmann, Senior EU Aid dobrovoľníčka v Nepále

Michaela bola EUAV vyslaná do Nepálu do organizácie Volunteers’ Initiative Nepal (VIN), kde strávila 6 mesiacov, pred tým ako jej pandémia predčasne vyslanie ukončila. Ako senior koordinátorka a manažérka dobrovoľníkov, zavádzala najlepšie praktiky riadenia dobrovoľníkov v procesoch, podporných štruktúrach a tréningoch prijímajúcej organizácie. Dôležitou súčasťou jej vyslania bolo i v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi vykonávať workshopy zamerané na sexuálne obťažovanie a násilie páchané na ženách.

Janek Samberg, EU Aid dobrovoľník v Ghane

Janek bol vyslaný do severnej Ghany v roku 2019, kde pôsobí ako učiteľ digitálnych kompetencií v ICT centre založenom v spolupráci s estónskou neziskovou organizáciou Mondo, KoCDA a Ghanského vzdelávacieho servisu. Jeho vyslanie bolo na nejaký čas pozastavené kvôli pandémii, no momentálne je už naspäť v Ghane, kde pokračuje v dobrej práci. Jeho hlavnou úlohou je maximalizovanie udržateľného využívania centra, aby školy a celá komunita z neho čo najviac benefitovali. Koordinuje prácu v centre a zároveň zaúča budúceho koordinátora a pomáha mu udržať centrum otvorené a dobre fungujúce pre dobro celej komunity.

Arancha Ferrer de la Cruz, EU Aid dobrovoľníčka  v Albánsku

Arancha je momentálne už na jej druhom vyslaní ako EU Aid Volunteer v Albánsku. Jej úlohou je poskytovať fyzioterapiu tým, ktorí k nej nemajú prístup z dôvodu sociálneho vylúčenia či z ekonomických dôvodov. Počas prvého roku sa venovala 30 pacientom vo veku od 3 do 80 rokov, ktorí trpeli funkčnými poruchami hybnosti, čím boli obmedzení v rôznych aktivitách. Okrem toho sa zapojila do tréningov, kde školila 30 nezamestnaných žien v domácej starostlivosti o rodinných príslušníkov s hendikepom.

MODERÁTORKA: Boba Markovič Baluchová

Dr. Boba Markovič Baluchová pracuje ako komunikačná manažérka pre slovenskú platformu rozvojových organizácií – Ambrela. V minulosti pracovala pre rozvojový program OSN v Európe a CIS, Caritas Slovensko, ADRA Slovensko a viacero európskych univerzít. Boba tiež vykonáva tréningy pre medzinárodných dobrovoľníkov v oblasti komunitného rozvoja, globálneho žurnalizmu ako aj mediálnej a informačnej gramotnosti.

Ako sa zaregistrovať?

Udalosť sa uskutoční cez Zoom. Link na udalosť Vám bude poskytnutý po registrácii.

Počet miest je obmedzený a registrácia je otvorená do 24. februára 2021 na tomto linku:

-pre anglicky hovoriacich účastníkov: https://forms.gle/Ltd27UGan7RYkSWz7

-pre francúzsky hovoriacich účastníkov: https://forms.gle/rSGF7oLuT2iXqN1S7

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa registrácie alebo udalosti samotnej, kontaktujte nás na volunteering@adra.sk.

 O nás

Udalosť ‘Stopy EUAV dobrovoľníkov v lokálnych komunitách’ je organizovaná tromi humanitárnymi organizáciami: ADRA Slovensko, ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes, MTÜ Mondo.

Táto udalosť je súčasťou projektov HVA – Humanitárny dobrovoľníci v akcii a SUDHAV 3 – Udržateľný Rozvoj cez Humanitárnych Dobrovoľníkov 3.

Pre viac informácií: https://www.adra.sk/…/hva_humanitarian_volunteers_in…/

Projekt je financovaný Európskou Komisiou pod záštitou EUAV programu, ktorý je spravovaný Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ a Generálnym riaditeľstvom pre šport, mládež, šport a kultúru.

Pre viac informácií:  https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteer_en

Tešíme sa na Vás!

Akú stopu zanechali naši 4 hostia, EU AID dobrovoľníci v hostiteľských komunitách?

(26.2.2021)

Michaela vyslaná v Nepále, Janek v Ghane, Andrea v Indii a Arancha v Albánsku na včerajšej diskusii poodhalili, čo ich dobrovoľníctvo dalo miestnym, ale aj im samotným. Moderátorka Boba otvorila tému z viacerých uhlov pohľadu. Naši hostia zodpovedali napr. aká bola ich stopa v číslach, koľko ľudí ich aktivity zasiahli, alebo ako o ich dopade vypovedá spätná väzba, ktorú od nich získali. Veľa o stope vypovedá i to, nakoľko ich aktivity, inovácie či zmeny dokážu pretrvať v čase, teda po ich odchode. A aké boli odpovede?

Pár zaujímavých myšlienok:

„Byť skutočne prínosom nejde bez toho, aby sme prv ozajstne porozumeli ako miestni pracujú a ako všetko navôkol funguje“;

„Občas musíme prijať to, že niektoré veci nemôžeme a ani nám nepatrí meniť. Musíme sa prispôsobiť a konať to, z čoho môžu títo ľudia  benefitovať“

„Posun sa neudeje zo dňa na deň, je potrebné, aby ľudia boli vtiahnutí a cítili, že to, čo budujeme, im skutočne patrí a slúži“;

Neobišli sme ani tému dopadu pandémie na ich vyslania. Zatiaľ čo Michaela po nútenom odchode nemohla pokračovať v aktivitách na diaľku, Janekovi odchod a veľká pauza po jeho vrátení pomohli vidieť skutočný posun a hlavne dokázal nadviazať na svoje aktivity bez ťažkostí. Arancha pretrvala v Albánsku, i keď sa istý čas nemohla venovať pacientom, zužitkovala čas na pomoc samospráve počas prvej vlny covid-19. Andrei covid-19 prekazil implementáciu jej mikro-projektu, nevzdala sa a podporovala kolegov v aktivitách na diaľku.

Ďakujeme našim hosťom za podnetnú diskusiu a želáme im veľa úspechov či už v pokračujúcom vyslaní, alebo v ich ďalšom živote!

_____________________________________________________________________________
Online udalosť je súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 

sk_SKSK