Ďakujeme!

Sme vďační, že sme mohli aspoň svojou malou troškou pomôcť zmierniť utrpenie a naplniť tie najzákladnejšie potreby ľudí, ktorým sme slúžili na Slovensku i v zahraničí.   

Podarilo sa to však len vďaka vám – našim donorom, sponzorom i individuálnym darcom. Preto chceme vyjadriť jedno veľké ĎAKUJEME! všetkým obetavým ľuďom dobrej vôle, ktorí ste nám prejavili dôveru a podporili našu službu.

To bol zase rok! Kto by si v januári 2021 pomyslel, čo všetko nás postretne a kde všade bude náš malý ADRA tím zapojený do pomoci. Zažili sme si prvé seriózne tornádo v strednej Európe, pandémia koronavírusu nás napriek všetkým opatreniam sužuje ďalej, počet ľudí závislých od pomoci na Slovensku rastie, mnohé DSS sú v kríze, Libanon sa ocitol na kolenách, v Ugande rastie počet utečencov o ktorých sa staráme, zápasíme s podvýživou v Rwande, ľudia bez domova na Slovensku i v Srbskom Belehrade ťažko prežívajú zimu…

Nedokážem uviesť kompletný zoznam všetkých, ktorým patrí poďakovanie. Bol by dlhý a určite by som na niekoho zabudol.

Rád by som však vyjadril poďakovanie aspoň niektorým donorom, ktorí nás systematicky podporujú a významnou mierou pomáhajú realizovať naše projekty humanitárnej a rozvojovej pomoci.

Vďaka dnes už stovkám paliet materiálnej pomoci od spoločnosti AMAZON sme mohli systematicky podporovať viac ako 50 zariadení sociálnych služieb a organizácií, ktoré sa venujú klientom so špeciálnymi potrebami a ľuďom v núdzi. Tisícom ľudí na Slovensku i v Českej republike to uľahčilo život a pomohlo prekonať krízové obdobie.

 

Vďaka dlhodobému partnerstvu so Slovak AID sme mohli realizovať projekty humanitárnej a rozvojovej pomoci v Libanone, Srbsku, Ugande a Rwande.

 

Vďaka žltej dodávke, ktorú nám SPP distribúcia poskytla bezplatne k dispozícii, už viac ako rok rozvážame materiálnu pomoc do DSS, rôznych sociálnych zariadení a našim partnerským organizáciám po celom Slovensku. Za tisíckami najazdených kilometrov sú tisícky ľudí, ku ktorým sa dostala naliehavá pomoc.

 

SAD Zvolen venovala pre ADRA najväčší materiálny dar. Má 13,5m a váži 12t. Autobus sme prestavali a dnes slúži ako mobilná ošetrovňa zdravotníkom, dobrovoľníkom a help tímom, v tých najodľahlejších kútoch Slovenska.  

 

Cirkev adventistov s.d. je zakladateľom ADRA a našim systematickým donorom. Ďakujeme všetkým veriacim tohto kresťanského spoločenstva, ktorí nás podporujú a spolupracujú s nami ako dobrovoľníci.

 

Firma Šimúnek Je našim dlhodobým partnerom a sponzorom vďaka ktorému máme k dispozícii skladové priestory a potrebnú logistiku distribúcie materiálnej pomoci pre Slovensko i zahraničie.

 

Viac o našich ďalších sponzoroch a donoroch nájdete aj na našom webe v článku sponzori

Aj vy sa môžete pripojiť k systematickej podpore humanitárnej a rozvojovej pomoci. Viac na pomáhajte s nami.

 

 

sk_SKSK