Pozvánka na Rozvojový deň 2017 – KE, BB, BA

Srdečne vás pozývame na Rozvojový deň 2017 – Bez vody nie je život, ktorý sa uskutoční v septembri v troch slovenských mestách vždy od 15 do 19 h. Vidíme sa?

Rozvojový deň 2017:


Košice (piatok 8. 9.) – Mestský park
Banská Bystrica (sobota 9. 9.) – fontána pred budovou VÚB na Námestí slobody 1
Bratislava (streda 13. 9.) – fontána Eurovea oproti novej budove


Cieľom kampane BEZ VODY NIE JE ŽIVOT je upozorniť na skutočnosť, že nie každý človek má prístup k pitnej vode a informovať slovenskú verejnosť o tom, ako slovenské neziskové organizácie pomáhajú s prístupom k pitnej vode vo svete.

Nad podujatiami prevzalo záštitu UNESCO Slovensko. Kampaň je súčasťou európskeho projektu Médiá pre rozvoj financovaného z Európskej komisie, ktorý podporil aj program SlovakAid, a ktorý na Slovensku realizuje Platforma MVRO. Jej členom je aj ADRA SlovenskoViac na www.bezvodyniejezivot.sk

Ako pomáha s prístupom k pitnej vode ADRA Slovensko?

 

V oblasti vody ADRA Slovensko tento rok úspešne dokončila projekt v jednej z najchudobnejších krajín Európy v Moldavsku, kde iba tretina obyvateľstva má prístup k nezávadnej pitnej vode a pripojenie k verejnej kanalizácii na vidieku má len 1 % ľudí. Závadná voda a zlá hygiena tu spôsobujú vysokú chorobnosť. Často choré deti vymeškávajú hodiny v škole a tým sa zhoršuje aj ich vzdelanie a budúcnosť. Od roku 2015 sa nám vďaka finančnej pomoci SlovakAid podarilo zabezpečiť prístup k pitnej vode v regióne Hincesti, inštalovať vodné filtre a zlepšiť hygienické podmienky pre deti v škôlkach a školách či pripojiť ľudí k čističkám vody. Súčasťou projektu bolo aj šírenie osvety v oblastiach hygieny, zdravia a životného prostredia, vzdelávaní boli aj pedagógovia a vychovávatelia zariadení. Tieto aktivity smerovali aj k tomu, aby obyvatelia sami realizovali vlastné menšie projekty pre zlepšenie kvality života vo svojom okolí.

ADRA Slovensko pomáha zabezpečovať pitnú vodu aj počas humanitárnych kríz. Tento rok sme sa zapojili do projektu Spolu pre Keňu (www.spoluprekenu.sk), ktorý aktuálne pomáha ľuďom prežiť extrémne sucho v Keni. Viac o tom, ako a kde pomáhame, nájdete tu: Výročná správa 2016, našu prácu môžete teraz podporiť aj online cez Darujme.sk. Ďakujeme, že pomáhate s nami, má to zmysel.

Pre viac informácií o Rozvojovom dni 2017 kliknite na www.bezvodyniejezivot.sk

 

sk_SKSK