Salima Chalikunda 

Vek/pohlavie: 12 rokov dievča

Rodič/opatrovník: Byiringiro Robert – otec
 
Situácia dieťaťa: Salima žije v hlinenom dome zastrešenom plachtou.
Žijú vo veľkej chudobe a nedokážu zaistiť, aby ich deti mohli chodiť do školy. Nedokážu sa postarať o dostatok jedla, preto deti trpia podvýživou a Salima má aj psychické problémy, ale dokáže sa učiť a chce chodiť do školy spolu s inými deťmi. 
Sú závislí na finančnej podpore z WFP (Svetový potravinový program), čo nestačí na pokrytie základných potrieb.
Vďaka programu HELP kids dostala aj Salima šancu chodiť do školy a pritom dostať každý deň aj teplý obed.
 
Lokalita: Žije v utečeneckej komunite s ľuďmi z Konga, Rwandy, Burundi v utečeneckom tábore Kyjaka II. časť Sweswe Dam I. v Ugande.
Príjem rodiny: Podpora z potravinového fondu WFP vo výške 13 000 UGX (3,50.-€)/mesiac/osoba.
Potrebná sponzorská podpora: 20.-€/mesiac,
Sponzorstvo pokryje: školné, školské pomôcky, školskú uniformu, teplý obed.
Salima Chalikunda  už našla svoju darcovskú rodinu.
ĎAKUJEME! 🙂

sk_SKSK