30. výročie ADRA Slovensko

V novembri sme oslávili 30. výročie založenia ADRA na Slovensku.

Už tri dekády slúžime ľuďom v núdzi na Slovensku a v zahraničí. Toto okrúhle jubileum sme v 24. a 25. novembra slávnostne oslávili v prítomnosti našich vzácnych kolegov zo siete ADRA, podporovateľov, partnerov a dobrovoľníkov. 

Slávnostnú ceremóniu sme otvorili výstavou fotografií, ktorá zachytávala naše pôsobenie na Slovensku a v zahraničí od 90-tych rokov až po súčasnosť. Následná panelová diskusia dala možnosť účastníkom a študentom stredných škôl sa dozvedieť viac o humanitárnej pomoci, dobrovoľníctve a dala možnosť našim partnerom z UNHCR, SlovakAid, Úradu vlády SR a platforme mimovládnych organizácii Ambrele vyzdvihnúť dôležitosť občianskej spoločnosti a humanitárnej pomoci.

Záznam z benefičného koncertu z 24.11.

Súčasťou podujatia bola prezentácia našich humanitárnych a rozvojových projektov na Slovensku, v Sýrii, Libanone, Ugande a Rwande a špeciálnu pozornosť sme venovali aj humanitárnemu dobrovoľníctvu.  

Slovo sme taktiež udelili bývalým riaditeľom slovenskej kancelárie ADRA, ktorí si zaspomínali na svoje pôsobenie v ADRA a zhodnotili činnosť organizácie počas predošlých humanitárnych kríz v Bosne a Hercegovine, Abcházsku ale aj počas utečeneckej krízy a vojny na Ukrajine.

Nechýbalo ani zapojenie našich zahraničných ADRA partnerov z Japonska, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Česka a Sýrie, ktorí sa poďakovali za systematickú a zmysluplnú spoluprácu a ochotu hľadať riešenia aj v tých najzložitejších situáciách.

Video: 30 rokov pomoci ADRA Slovensko.

Po oficiálnej časti podujatia sme zahájili benefičný koncert na ktorom vystúpil hudobník Pavel Helan, ukrajinská speváčka Oksana Kozun-Turcer a zbor Sonjašnyk. Súčasťou benefície bola zbierka na pomoc rodinám na Ukrajine, ktoré v dôsledku bojov stratili prístup k teplu a svetlu.

No a čo nám zaželali naši vzácni hostia? Väčšina nám priala ďalších minimálne 30 rokov pomoci núdznym. My by sme tu však už najradšej ani neboli.. Želáme si, aby nie až o 30 rokov, ale čím skôr svet dospel do bodu, v ktorom pomoc humanitárnych organizácii už nebude potrebná. Kým však tento scenár nenastane, budeme tu aj naďalej pre tých, ktorí nás najviac potrebujú.

Ďakujeme všetkým našim podporovateľom, partnerom, dobrovoľníkom a zamestnancom za to, že s nami odhodlane pomáhate už 30 rokov. Práve vy ste pohonná sila, ktorá dokáže pretaviť utrpenie a smútok na radosť a úsmev. Ďakujeme, že ste s nami!

Záznam zo slávnostnej bohoslužby z 25.11.

 

sk_SKSK