Správy z dobrovoľníckeho tábora v Pohorelskej Maši

 

Začiatkom augusta sme úspešne ukončili letný dobrovoľnícky ADRA tábor v Pohorelskej Maši. Aj vďaka vašej podpore sme sa s tímom 16 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok mohli v priebehu dvoch týždňov venovať klientkam, ponatierať strechy, vymaľovať izby v jednej z budov či dokončiť altánok.

ADRA BUS nám poslúžil, aby sme uskutočnili aj nezabudnuteľné zájazdy pre klientky zariadenia do krásnej prírody v okolí Telgártu.  

____________________________________________________________________________

Neboli ste v Pohorelskej Maši s nami? Prečítajte si, čomu sme sa venovali:

Zariadenie sociálnych služieb v malej stredoslovenskej obci je domovom pre približne 120 žien a dievčat s rôznym stupňom telesného a mentálneho znevýhodnenia. Na prelome júla a augusta sme zorganizovali dvojtýždňový dobrovoľnícky tábor, aby sme pomohli klientkam aj ich opatrovateľom a opatrovateľkám po náročnom období pandemickej izolácie. 

Naši dobrovoľníci sa venovali najmä klientkam, ktoré sú mobilné a majú ľahšiu formu znevýhodnenia. Každý deň sme s nimi trávili čas a pripravovali im aktivity na rozvoj mentálnych aj praktických zručností. Dokonca sme im zorganizovali malý výlet v okolí aj autobusový zájazd do Telgártu!

 

Ďalší dobrovoľnícky tím sa venoval drobnej manuálnej práci v zariadení sociálnych služieb. Vyčistili a natreli sme strechy na telocvični a skladoch, v altánku sme spravili novú dlažbu a vymaľovali sme steny v dome podporného bývania. 

Najväčšie prekvapenie? Aj po viac ako desaťročí si klientky i zamestnanci radi spomínajú na niekdajšie tábory ADRA, dokonca si pamätajú mená mnohých dobrovoľníkov, ktorí im v minulosti venovali svoj čas. 

„Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš…“ (Kaz 11,1)

 

 

sk_SKSK