Postav dom, zasaď strom…

ADRA Uganda je našim partnerom Slovenskej humanitárnej misie. My učíme ľudí „sadiť stromy“ oni im pomáhajú „postaviť si svojpomocne dom“.

Od nepamäti sa domy v Ugande stavajú z červenej hliny, ktorá je úplne všade…

Z hliny sa vyformujú tehly, vysušia na slnku, uložia na kopu, pod ktorou sa týždeň kúri, aby sa vypálili… Tehly v ohnisku sú prepálené, druhá vrstva je vypálená tak akurát a tie na povrchu sú nedopečené… Tento spôsob však zlikvidoval i to málo stromov, ktoré tu rastú.

Preto ADRA Uganda realizuje projekt výroby tehál z hliny, piesku a cementu. Na formovanie slúži ručný lis. Žiadne vypaľovanie a ničenie lesa, jednoduchá, rýchla a efektívna metóda…

Chlapi si svojpomocne tehly vyrobia sami a v spolupráci s murármi aj vybudujú jednoduché ale celkom pekné a hlavne účelné domčeky. Je to obrovský posun vpred v porovnaní s domčekmi stavanými z hliny a blata.

Aj my chceme podporiť túto formu stavieb a využiť ich tehly pri stavbe budov na slovenskej farme.     

 

sk_SKSK