Záplavy v Slovinsku

Potreba pomoci po mohutných búrkach a záplavách narastá s každou minútou.

Naši kolegovia z ADRA Slovinsko nás informujú o rozsahu katastrofy po búrkach: „Tornáda, zemetrasenia, krupobitia, zosuvy pôdy sme už zažili.. avšak katastrofu takýto rozmerov sme tu ešte namali. Počet zaplavených oblastí neustále stúpa a mnoho ľudí stále čaká na evakuáciu na strechách svojich domov. V Ľubľane počuť zvuk sirén.. všade krúžia vrtuľníky. Už teraz vieme, že potreba pomoci bude dlhodobá“.
 
Aj vy môžete prispieť do verejnej zbierky na pomoc postihnutým oblastiam v Slovinsku. Vaša finančná podpora bude v plnej výške venovaná slovinskej pobočke ADRA, ktorá aktívne pomáha obyvateľom zaplavených oblastí.
 
Prispieť môžete na účet verejnej zbierky:
IBAN: SK83 8330 0000 0028 0179 0152
Variabilný symbol: 2023005
 
Ďakujeme, že pomáhate s nami!

sk_SKSK