Hľadáme dobrovoľníkov do Ugandy a Albánska!

Všetky náklady na dobrovoľnícky pobyt sú hradené grantom. Uzávierka na podávanie žiadostí 15.07.2023.

 

Aj v tomto roku vysielame dobrovoľníkov do zahraničia.

Viac informácií o dobrovoľníckych pozíciách:

Dobrovoľníctvo v Ugande (12 mesiacov)

  • Cieľom dobrovoľníckeho vyslania je zaistenie realizácie rozvojových aktivít pre beneficientov v utečeneckom tábore Kyaka II s cieľom dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti spoločného projektu ADRA Slovensko a ADRA Uganda, ktorý sa zmaeriava na budovanie farmárksych zručností utečencov.

Dobrovoľníctvo v Albánsku (12 mesiacov)

  • Dobrovoľnícke vyslanie sa sústreďuje na spoločenskú a ekonomickú inklúziu zraniteľných skupín v Albánsku, ktorým sa hosťujúca organizácie ADRA Albánsko venuje niekoľko rokov. Ide predovšetkým o sociálne vylúčené rómske a tzv. egyptské komunity, navrátilcov a utečencov.
  •  

Všetky náklady sú hradené grantom SlovakAid.

Uzávierka podávania žiadostí je 15.07.2023.

sk_SKSK