Príprava na humanitárne dobrovoľníctvo v gruzínskom Zugdidi

Naša kolegyňa sa nedávno vrátila z tzv. „preparatory visit“ z gruzínskeho Zugdidi. Spolu s partnermi ADICE a MONDO z projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action) overovala v mimovládnej organizácii Merkuri podmienky na prijatie prvých humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (aké budú ich špecifické úlohy, pracovné prostredie, povolenie na pobyt atď.). Tí tam pocestujú po povinnej predvýjazdovej príprave v júli.
 
 
Naša partnerská organizácia Merkuri vznikla pred 15 rokmi v meste Zugdidi (Západné Gruzínsko) s cieľom presadzovať, prezentovať a podporovať rodovú rovnosť ako jedno zo základných ľudských práv. Čoskoro v nej pribudnú i zahraničné posily – aj zo Slovenska – vďaka programu EU Aid volunteers a projektu Humanitarian volunteers in action (HVA). Momentálne hľadáme vhodného človeka na pozíciu komunikačného manažéra alebo manažérky.
 
 
Popri práci v Merkuri si mladí ľudia (humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky) budú môcť vypočuť príbehy ľudí, ktorí boli vnútorne presídlení a inak zasiahnutí následkami rusko-gruzínskej vojny. Sú to smutné spomienky, ktorým európske ženy a muži nemusia na prvý posluch porozumieť – pre odlišný kultúrny, etnický, náboženský kontext. Práve preto je dôležitá predvýjazdová príprava v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva, aby na takéto situácie, rozhovory boli pripravení, kultúrne scitlivení a vyvarovali sa tak možným nedorozumeniam či konfliktom.
 
 
Zároveň môžu vyslaní mladí ľudia v multikultúrnom meste na pomedzí Európy a Ázie – v Zugdidi – popri práci v medzinárodnom prostredí osobnostne rásť. Budú zapojení do tvorby a napĺňania komunikačnej stratégie organizácie aj práce so zraniteľnými skupinami. Empatia i schopnosť rýchlo sa adaptovať budú v tomto prostredí veľmi vítané.
Viac o dobrovoľníctve v gruzínskom Zugdidi čoskoro na: https://www.adra.sk/dobrovolnicke_vyzvy/ 

_____________________________________________________________________________
Naše aktivity v Gruzínsku sú súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 
sk_SKSK