Poďakovanie z nemocnice ITIBO

Uplynul rok od našej cesty do Afriky, počas ktorej sme namontovali v nemocnici Itibo (Keňa) záložné zdroje elektrickej energie z generátora a solárnych panelov.

Po roku sme dostali od vedenia nemocnice mail. Najprv ma to vyľakalo – že asi niečo nefunguje. List nás však potešil, a to poďakovanie patrí vám všetkým. Píše nám pastor Nyabuto Mochoge, riaditeľ oddelenia zdravia z Nyamírskeho združenia CASD, ktorý vedie aj nemocnicu Itibo:

Milý p. Bielik

“Prijmite srdečné pozdravy z nemocnice Itibo. Dúfame že ste zdraví a modlíme sa, aby sa vám dobre darilo, aby vás náš dobrý Pán naďalej žehnal, aj v týchto ťažkých časoch COVID-19.

Rozhodli sme sa napísať vám, aby sme vás informovali o pozitívnych zmenách, ku ktorým došlo odvtedy, čo ste našej nemocnici darovali alternatívny napájací zdroj elektriny:

  1. V priebehu minulého roka štátne orgány certifikovali naše zariadenie na plnohodnotnú nemocnicu, ktorá teraz nesie vyššie uvedený názov. To nám umožňuje legálne vykonávať aj zložité zdravotnícke procedúry, ktoré môžu robiť nemocnice štvrtého stupňa. Vzhľadom na to, že v okruhu pätnástich kilometrov neexistuje žiadne takéto zariadenie, je to pre nás významný míľnik.
  2. Pred mesiacom, až do minulého týždňa došlo z technických príčin k odstávke prísunu elektriny zo štátnej siete. My sme však mohli poskytovať služby bez prerušenia. Vďaka patrí ADRA SLOVENSKO za hodnotný dar v pravý čas – generátor a solárny systém.

Dovoľte nám láskavo vyjadriť našu vďačnosť, že ste v tomto konkrétnom prípade boli človekom, ktorý nás spojil ako partnerov, a tiež Mudr. Alešovi a Mudr. Lukášovi z ADRA Česko, ktorí tu dlhodobo slúžia a zostávajú Božím darom pre nás – za čo sme im vždy vďační.

S poďakovaním.
Pr Nyabuto Mochoge,
Director Health Ministries
SDA Nyamira Conference

Viac o projekte Itibo nájdete TU

originálny text mailu:

Dear Pr Bielik,

Receive much greetings from the Itibo Hospital. We hope and pray that you are doing well and our good Lord continues to bless you all even during these difficult times of COVID19. 

We chose to write to let you know of the positive changes that have occurred since you donated alternative power supply to our dispensary;

  1. During the course of last year, our national government upgraded the facility to a fully fledged hospital now bearing the name cited above. This allows us to legally provide complicated procedures appertaining to a level four hospital. Given that there is no such facility within a radius of fifteen kilometres, this is a milestone of a kind. 
  2. For one month previous to one week ago, our electricity supply was disconnected due to technical issues. However, we were able to provide services flawlessly. Thanks to ADRA SLOVAKIA for their worthy and timely donation of a generator and solar system. 

Let us kindly express our gratitude for being in this particular case the person who united us as partners, and also the Mudr. Aleš and Mudr. Lukáš from ADRA Czech, who have been serving here for a long time and remain God’s gift to us – for which we are always grateful.

Thanks. 
Pr Nyabuto Mochoge,
Director Health Ministries
SDA Nyamira Conference

 

 

sk_SKSK