Umývačka pre detské santórium

Umývačka s príslušenstvom uľahčí prácu kuchynskému personálu liečebnej školy v Zakarpatskej oblasti.

Vďaka finančnej podpore od Nadácie EPH sme liečebnej škole na Ukrajine odovzdali užitočný dar – veľkokapacitnú umývačku riadu s príslušenstvom a zmäkčovačom vody. Toto zariadenie plní funkciu internátnej školy a sanatória a poskytuje liečbu srdcovocievných a dýchacích chorôb pre deti vo Veľkom Bereznom.
 
Po úspešnej inštalácii sme umývačku hneď uviedli do prevádzky a pracovníčkam v kuchyni sme poskytli podrobnú inštruktáž, aby umývačku mohli v plnej miere využívať.
 
Nadšenie a vďačnosť pracovníčok nepoznalo hranice! Nová automatická umývačka im ušetrí nielen cenný čas, zníži spotrebu vody a poskytne im úplnú kontrolu nad nastaveniami umývačky. Čo je však ešte dôležitejšie, umožní im venovať viac času a starostlivosti malým pacientom a sirotám.
 
Ďakujeme Nadácii EPH za poskytnutú pomoc a za systematickú podporu, ktorá nám umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi.
 
Okrem umývačky sme zariadeniu, za prítomnosti predstavitelov vlády Slovenskej republiky, venovali generátor a kuchynský keramický riad.
.  .  .
Zapojte sa aj vy do pomoci ľuďom na Ukrajine
 
Prispieť do verejnej zbierky na pomoc Ukrajine môžete na účet:
IBAN: SK83 8330 0000 0028 0179 0152
VS: 2022001
 
Venovať dobročinný dar môžete prostredníctvom nášho HelpShop-u
 
Ďakujeme!

sk_SKSK