Už onedlho vyšleme prvých EU Aid dobrovoľníkov na svoju misiu

Pred výjazdom na dobrovoľnícky pobyt ich ešte čaká tréning v ADRA. 

Prvý predvýjazdový tréning pre dobrovoľníčky vyslané do Albánska a Turecka

4.6.2019

U nás v Bratislave tento týždeň prebieha predvýjazdové školenie pre budúcich humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v rámci nášho projektu Humanitarian Volunteers in Action (HVA). Vďaka nabitému programu, ktorý zostavili naše dve projektové manažérky pre zahraničie, budú dobrovoľníčky dostatočne pripravené na ich budúce pôsobenie v nízkopríjmových krajinách.

Tréning je zameraný na ich komplexnú prípravu pred vyslaním (vrátane prvej pomoci a témy bezpečnosti) s dôrazom na ich špecifické pozície v partnerskej organizácii a lokálny kontext v hostiteľskej krajine. Program EU Aid Volunteers kladie veľký dôraz na témy bezpečnosti a ochrany dobrovoľníka počas jeho vyslania, o čom svedčí i skutočnosť, že už vo fáze predvýberu kandidáti absolvujú tréning pod záštitou Európskej komisie v jednej z jej spolupracujúcich profesionálnych agentúr. Následne ich vyškolíme i my a po príchode do ich hostiteľskej organizácie absolvujú školenie priamo v miestnych podmienkach.

ADRA Slovensko ako aj všetci participujúci partneri v témach bezpečnosti čerpajú zo svojich skúseností, ale i zo špecifickej 2-ročnej prípravy v projekte HVM, ktorej zavŕšením bolo získanie certifikácie. Tá je zárukou profesionálneho a kvalitného postupu pri zaistení bezpečnosti vyslaného EU Aid dobrovoľníka/-čky. Krátky náhľad k téme ponúka i priložené video:

Už o pár týždňov Aya, Laura a Arancha začnú svoju misiu v komunitách v Albánsku a v Turecku. Našim humanitárnym dobrovoľníčkam prajeme veľa úspechov a nadobudnutých skúseností i zručností na ich “misiách”.

Druhý predvýjazdový tréning pre dobrovoľníkov vyslaných do Albánska a Gruzínska

19.9.2019

Minulý týždeň sme v ADRA Slovensko školili posledných humanitárnych dobrovoľníkov čakajúcich na vyslanie pod hlavičkou projektu HVA. Dobrovoľníci Cyriakus a Daniele budú vyslaní do našich partnerských organizácií ასოციაცია „მერკური“ (Association „Merkuri“) v Gruzínsku a ADRA Albania v Albánsku. Predvýjazdovým školeniam venujeme v našej organizácii veľa pozornosti, aby sme si boli istí, že do terénu vysielame dobre pripravených dobrovoľníkov. Sme radi, že o dobrovoľníctvo v zahraničí je stále veľký záujem a naši dobrovoľníci sú ochotní svoje cenné skúsenosti uplatniť v humanitárnej a rozvojovej sfére.

Ako sa našim dobrovoľníkov darí, budete môcť sledovať aj na ďalších našich kanáloch ako je Facebook, Instagram, YouTube či blog.sme.sk.

______________________________________________________________________________

Predvýjazdové tréningy sú súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC). 

 

 

 

sk_SKSK