Zdravie si za peniaze nekúpiš, ale lieky áno

Hovorí sa, že zdravie si za peniaze nekúpiš. Keď však ochorieme, predsa len je lekáreň a nákup liekov našou prvou zastávkou na ceste k zdraviu. Čo však ľudia, ktorí žijú pod hranicou chudoby a lieky si nedokážu zaplatiť? Nemajú aj oni právo liečiť sa? 

V srbskom Belehrade žije na ulici či v provizórnych obydliach odhadom 10,000 ľudí. Okrem náročných životných podmienok mnohých trápia chronické ochorenia ako cukrovka, srdcové ťažkosti, ale aj rôzne kožné choroby, rany a zápaly. Nevyhnutne potrebujú dočasne či dlhodobo užívať lieky, nemajú však zdravotné poistenie, ktoré by im pomohlo pokryť náklady. Bez pomoci sú tak odkázaní na neustále sa zhoršujúci zdravotný stav, čo pri niektorých ochoreniach môže mať až tragické následky. Situáciu posledné dva roky ešte zhoršuje pandémia covid-19. Ľudia na ulici sa pohybujú v rizikovom prostredí a vieme, že práve neliečené chronické ochorenia sú pri prípadnej nákaze vážnou komplikáciou. 

Ivan kedysi predával ruže. Dnes žije v belehradských uliciach. Trápi ho reuma a kvôli bolestiam nemôže v noci spávať. Lieky proti bolesti by ukončili jeho bezsenné noci, nemôže si ich však dovoliť kúpiť.

Prečo pomáhame ľuďom bez domova v Srbsku?

Iste, aj na Slovensku sa mnoho ľudí ocitlo v nezávideniahodnej situácii bezdomovectva. V Srbsku je však ich situácia ešte zložitejšia z dôvodu nedostatočnej kapacity útulkov a byrokratických prekážok zo strany štátu, ktoré im znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti. ADRA ľuďom bez domova v Belehrade poskytuje prístup k hygienickým službám a v prípade potreby sprostredkuje vyšetrenie v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Každým dňom našu pomoc vyhľadáva viac a viac ľudí v núdzi, ktorí urgentne potrebujú lieky a zdravotné pomôcky na ochranu zdravia či života. 

Ako pomoc ľuďom bez domova vyzerá v teréne?

Viac o našej práci v Belehrade vám povie nasledovná srbská reportáž so slovenskými titulkami:

 

Ľuďom bez domova teda už pomáhame s prístupom k hygiene a zdravotnej starostlivosti.

Čo nám chýba? ⇒ Lieky. 

Pomôžte ochrániť zdravie tých najzraniteľnejších spolu s nami:

  • Už za 5 eur zakúpime potrebné lieky pre konkrétneho človeka bez domova na mesiac.
  • Približne 6000 eur pokryje ročné náklady na lieky pre 500 ľudí bez domova, ktorí trpia chronickými ochoreniami.

Každý dar sa počíta! Čím viac darov nazbierame, tým viac ľuďom dokážeme podať pomocnú ruku. 

 

♥ CHCEM DAROVAŤ ♥

 

 

sk_SKSK