Pomáhajte s nami

Aj Vaše 2% majú silu pomáhať

Prostredníctvom vašej podpory pomáhame tisíckam ľudí, ktorí boli zasiahnutí prírodnými nešťastiami, vojnami a chudobou ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. 
Zapojte sa do pomoci a pomáhajte s nami ešte dnes.

kde pomáhame

pomáhajte s nami

Nie je nič krajšie ako pomôcť človeku, ktorý sa ocitol v núdzi.
Aj malý ale pravidelný dar dokáže napomôcť veľkej zmene.
Darované veci venujeme tým, ktorí ich potrebujú najviac.

Čo sa u nás deje

Sýria

Voda pre Sýriu

V Latakii, ktorá bola zasiahnutá minuloročným zemetrasením, pokračujeme v oprave vodovodného potrubia. Nová vodovodná sieť

Uganda

Nová posila na farme

Našu monitorovaciu cestu do Ugandy sme spojili s uvedením novej SlovakAid dobrovoľníčky, Aničky, do ADRA

Naši Darcovia

en_USEN