Ukrajina (MoFA)

Zabezpečenie svetla a tepla pre ukrajinské nemocnice a posilnenie humanitárneho koridoru

prispeje k rýchlej rekonštrukcii medicínskych zariadení postihnutých vojnou na Ukrajine a posilní humanitárny koridor medzi Slovenskom a Ukrajinou. Aktivity projektu majú za cieľ zabezpečiť viac ako 680 000 presídlencov v 4 oblastiach s vysokou koncentráciou presídlencov prístup k funkčným medicínskym zariadeniam. ADRA sa postará o nákup nákladných áut a zriadenie skladov pre uskladnenie humanitárnej pomoci.

Poskytnutie generátorov na obnovenie funkcií zdravotníckych zariadení

Verejným zdravotníckym inštitúciám v 4 oblastiach Ukrajiny poskytneme v spolupráci s miestnou samosprávou 16 generátorov. Pri odovzdaní generátorov poskytneme zariadeniam aj palivo. 

Posilenie humanitárneho koridoru na zvýšenie efektivity humaniárnej pomoci

Posilenním humanitárno koridoru umožníme efektívne dodávanie humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Prostredníctvom projektu zabezpečíme 2 nákladné autá, 1 centrálny sklad a 4 mobilné kontajnerové sklady. Pred zriadením koridoru ADRA podpíše memorandum o spolupráci s miestnymi samosprávami, ktorá budú zodpovedné za správu a údržbu nákladných áut a skladov.

Situácia

Bezprecedentné útoky ruských vojsk na infraštruktúru Ukrajiny spôsobujú opakované výpadky elektrickej energie a predstavujú hrozbu pre funkčnosť základných inštitúcií, nevyhnutných pre život a fungovanie spoločnosti.

Partneri

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskými organizáciami ADRA JaponskoADRA Ukrajina

Projekt „Project to support the restoration of public service functions and goods transportation systems in Ukraine,“ v trvaní 3/2023 – 9/2023, je realizovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničnýc vecí Japonska (MoFA).

Verejné obstarávanie

ADRA realizuje projekt na dodanie elektrocentrál pre Ukrajinu, financovaný zo zdrojov Ministerstva Zahraničných Vecí Japonsko. ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Generátory pre Ukrajinu projekt MoFA“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 15.6.2023 do 12:00

E-mail: jozef.banas@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: jún/júl 2023

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

  • Súbor na stiahnutie a vyplnenie – Príloha č. 2: Návrh zmluvy

Dátum zverejnenia: 6.6.2023

Galéria

Darujte

sk_SKSK