Ukrajina (SlovakAid 2)

Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine

ADRA Slovensko bola medzi prvými humanitárnym organizáciami, ktoré pomáhali ľuďom na Ukrajine. Od začiatku vojny sme na Ukrajinu previezli 39 kamiónov so 720 tonami humanitárnej pomoci a zabezpečili tak prístup k potravinám, hygienickým potrebám a teplému oblečeniu pre viac ako 150 000 ľudí žijúcich v 50 000 domácnostiach. 

Nový projekt humanitárnej pomoci priamo nadväzuje na naše doterajšie aktivity a má za cieľ posilniť potravinovú bezpečnosť, zvýšiť prístup k základným hygienickým potrebám a nepotravinovému tovaru pre vyše 20 000 evakuovaných ľudí a obyvateľov oslobodených miest (7 920 domácností).

Materiálna pomoc má formu rodinného balíka pomoci, obsahujúceho trvanlivé potraviny, základné hygienické potreby a nepotravinový tovar. Jeden balík pomoci pokryje základné potreby domácnosti na 2-3 týždne. 

Zvýšenie potravinovej bezpečnosti a prístupu k hygienickým potrebám

Zakúpené potraviny a hygienické potreby balíme v našom baliacom centre v Trenčíne. Pripravené balíky následne nakladáme do kamiónov, ktoré odosielame do partnerskej organizácie ADRA Ukrajina

Partnerská organizácia pravidelne mapuje potreby ľudí v oslobodených oblastiach a prostredníctvom miestnych samospráv odovzdáva našu pomoc tým najzraniteľnejším skupinám – evakuovaný osobám, obyvateľom oslobodených miest a obcí, seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením , jednorodičovským a mnohodetným rodinám.

O obdobnom projekte „Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine,“ podporenom zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, sa môžete dočítať tu.

Situácia

Ani rok po vypuknutí vojny na Ukrajine sa humanitárna situácia v krajine nezlepšuje a milióny ľudí sa aj naďalej snažia získať prístup k humanitárnej pomoci – potravinám, peňažnej pomoci, ubytovaniu.

Organizácia OSN odhaduje, že potravinovú pomoc a podporu v oblasti živobytia potrebuje už viac ako 12 miliónov ľudí na Ukrajine. Podľa prieskumov WFP, až jedna tretina domácností má neadekvátny prístup k potravinám a ich schopnosť udržať si primeranú úroveň nutričnej spotreby prudko klesá. Domácnosti si zadovažujú potraviny predovšetkým nákupom v obchodoch a platbou v hotovosti z vlastných zdrojov, no viac ako tretina ľudí nemá žiadny príjem, alebo je závislá na externej finančnej pomoci. Až jedna zo štyroch domácností si musí požičiavať peňažnú hotovosť a až tretina ľudí musela z dôvodu úteku zanechať hodnotné predmety vo svojich obydliach. Viac ako jedna tretina ľudí musela od začiatku vojny znížiť svoju dennú potravinovú spotrebu. 

Najviac ohrození sú tí, ktorí sa oddelili od svojich blízkych a od svojho bežného okruhu kontaktov. Odhady hovoria o viac ako 10 miliónoch vnútorne vysídlených osobách, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov museli presunúť do iných miest v rámci Ukrajiny, kde žijú v náhradnom ubytovaní a často v provizórnych podmienkach. Ceny potravín, ako aj nepotravinových tovarov neustále stúpajú a kúpna sila väčšiny obyvateľstva sa tak každým dňom zhoršuje. Časť ľudí zasiahnutých vojnou dostáva prostredníctvom zahraničných humanitárnych organizácií viacúčelovú peňažnú výpomoc, ktorá však má obmedzené využitie, nakoľko ceny tovarov neustále rastú a v niektorých miestach chýba prístup k základným tovarom.

Partneri

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Ukrajina

Projekt „Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine,“ v trvaní 5/2023 – 12/2023, je realizovaný z prostriedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Verejné obstarávanie

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Doprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Záväzná objednávka s víťazným uchádzačom

Dátum objednávky: 6.7.2023

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín, dodanie hygienických potrieb a dodanie nepotravinového tovaru do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom na potravinový tovar

Dátum zverejnenia: 26.6.2023

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín, dodanie hygienických potrieb a dodanie nepotravinového tovaru do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom na hygienické potreby a nepotravinový tovar

Dátum zverejnenia: 22.6.2023

ADRA realizuje projekt Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na
predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Doprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 30.6.2023 do 12:00

E-mail: stanislava.draxlerova@adra.sk 

Predpokladaný termín dodania služby: šesť výjazdov priebežne v mesiacoch júl – september 2023.

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 20.6.2023

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie krabíc s potlačou“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Záväzná objednávka s víťazným uchádzačom

Dátum objednávky: 30.5.2023

ADRA realizuje projekt Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie potravín, dodanie hygienických potrieb a dodanie nepotravinového tovaru“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) môže predkladať ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na aj na všetky tri časti predmetu zákazky.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 8.6.2023 do 12:00

E-mail: stanislava.draxlerova@adra.sk 

Predpokladaný termín dodania: jún 2023

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 29.5.2023

ADRA realizuje projekt Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie krabíc s potlačou“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 29.5.2023 do 12:00

E-mail: stanislava.draxlerova@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: jún 2023

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 19.5.2023

Darujte

sk_SKSK