Humanitárni dobrovoľníci v akcii (HVA)

Humanitárni dobrovoľníci v akcii – príležitosti a výzvy

Tento projekt je súčasťou iniciatívy EU Aid Volunteers (EUAV), ktorá prispieva k zlepšovaniu schopnosti Európskej únie poskytovať adresnú humanitárnu pomoc a podporuje posilňovanie kapacity a odolnosti zraniteľných spoločenstiev v krajinách zasiahnutých katastrofami mimo Európskej únie.

Vznikol ako pokračovanie projektu budovania kapacít HVM (Humanitarian Volunteering Management). Ciele projektu sú:

1) Podpora 7 organizácií z tretích krajín a miestnych ľudí s cieľom posilniť ich projekty humanitárnej pomoci a posilniť ich odolnosť nasadením 18 dobrovoľníkov z EÚ.

2) Posilniť kapacity týchto organizácií a miestnych komunít v oblasti projektového manažmentu a dobrovoľníctva, advokácie, hodnotenia vplyvov a hodnotenia potrieb.

3) Propagovať aktivity mimoeurópskych organizácií, vyslaných dobrovoľníkov (vplyvy, výsledky, potreby atď.) a programu EUAV na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Doba implementácie projektu: September 2018 – Marec 2021.

Viac o konkrétnych aktivitách projektu v sekcii „Súvisiace články“.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, ktorá pokrýva 85% jeho výdavkov. Program EUAV riadi agentúra EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru), DG ECHO (Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ) a od roku 2021 DG EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru).

Situácia:

Naše partnerské organizácie zohrávajú kľúčovú rolu vo svojich regiónoch v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci, no veľakrát im chýbajú znalosti, technológie a najmä odborný personál. Mnohé zahraničné programy sa sústreďujú na pomoc komunitám, ktorým sa organizácie venujú. Prostredníctvom tohto projektu bude pripravených a vyslaných 18 dobrovoľníkov do mimoeurópskych krajín na podporu týchto partnerských organizácií v ich činnostiach (životné prostredie, zdravie a výživa, vzdelávanie, ľudské práva) a na posilnenie ich organizačných kapacít v humanitárnych projektoch (projektový manažment, manažment dobrovoľníkov, získavanie finančných prostriedkov, komunikácia). Predpokladaný počet beneficientov je 800.

ADRA Slovensko sa podieľa vyslaním 5 expertných EU Aid dobrovoľníkov/-čok do partnerských organizácií v Turecku, Albánsku a Gruzínsku. Konkrétne pôjde o vyslania v rozmedzí 9-12 mesiacov na pozície:  

Junior EU Aid dobrovoľník, Komunikačný manažér/ka (Gruzínsko)

Junior EU Aid dobrovoľník, Fyzioterapeut/ka (Albánsko)

Junior EU Aid dobrovoľník, Asistent/ka projektového manažmentu (Albánsko)

Junior EU Aid dobrovoľník, Asistent/ka rozvoja projektov (Albánsko)

Junior EU Aid dobrovoľník, Špecialista/ka na marketing a aktivity generujúce príjem (Turecko)

Partneri

Na projekte sa zúčastňujú 3 partneri z EÚ – z Francúzska, Slovenska a Estónska a 7 mimoeurópskych partnerov z Albánska, Gruzínska, Turecka, Maroka a Alžírska:

Vysielajúce organizácie:

  • ADRA Slovensko
  • Adice – Centre d’information Europe Direct Roubaix, Francúzsko
  • MTÜ Mondo, Estónsko

Hostiteľské mimoeurópske organizácie:

  • ADRA Albánsko
  • ასოციაცია „მერკური“ (Asociácia „Merkuri“), Gruzínsko
  • Small Projects Istanbul – rebuilding lives (SPI), Turecko
  • National Center for Community Services (NCCS), Albánsko
  • Asociácia AICHA Oumifiss, Maroko
  • Association Issaaf Jerada solidarité et développement, Maroko
  • L’Association de Protection Contre le Sida (APCS : Hak El Wikaya), Alžírsko

Podporte náš projekt

Projekt HVA bol ukončený v marci 2021. Vyslania dobrovoľníkov cez program EU Aid Volunteers môžete podporiť v našom aktuálne bežiacom projekte Udržateľný rozvoj formou pomoci humanitárnych dobrovoľníkov 3 (SuDHAV3).

Videá

Súvisiace články

Produkty v HeLPshope

sk_SKSK